Julia Boix-Vives's Blog


Julia Boix-Vives is born in the montain area : Savoie - France. She is living and working in Eindhoven - The Netherlands
Performances, multimedia installations, animations, fotos and graphics are the artistic medias she uses to express her intimate universe popping up from her unconscious, dreams and wanderings …20121105

"Wandering Bosk"

"Wandering Bosk"


last multimedia installation from Julia Boix-Vives to see @ Art Crumble #9, Nijmegenhere more information about Art Crumble : 
3 november tot en met 9 december 2012
openingstijden zaterdag en zondag van 19.00 u tot 22.30 u voormalig HAN-gebouw Nijmegen

ART-CRUMBLES #9 | LEBEN=THEATER

Theatrical Arts en Theatrical Experiments

FINISSAGE

za 8 december 20.00 u cataloguspresentatie
Henk Beerten, wethouder van Cultuur Nijmegen, ontvangt het eerste exemplaar
Diverse theatrale happenings en installaties
Experimentele klanken: ArToll-KlangLabor-Ensemble20121018

Impression from Stroom exhibition

"Miranda's rest"   
multimedia installation van Juia Boix-Vives


"Miranda's rest"  van Juia Boix-Vives
+
"Invisible landscape : Psychotronic landscape"   
multimedia installation van Jean-Michel CrapanzanoInstallation door Rianne Schaaf en Paul Reker


 Installation door Rianne Schaaf en Paul Reker


 Installation door Rianne Schaaf en Paul Reker


Op de grond : Gouaches van Julia Boix-Vives 

Tegen de muur : Schilderijen van Hans Kuijs
20120922

try out @ DAK Geldrop from Miranda in the hammock

THANKS BEN !

7 october 2012 Group Exhibition Stroom Beringen

With great pleasure I am sending you this invitation for the exposition STROOM that will be held from october 7th until october 28th in the impressive power station of the ancient coal mine of Beringen (Belgium).
For this occasion Miranda, the giant doll, will be carried in procession along the slopes of the slagheap of this mine.
Afterwards she will be exposed, laying in her hammock between the gigantic turbines of the power plant.
I will also show the video of the performance, and, additionally, a whole new series of gouache drawings.

STROOM is an exposition with 18 participating Belgian, Dutch and French artists, organised by podium DAK XL in cooperation with Be-Mine Beringen.20120909

Incubate open source expo


Carrying mirrors along the Waal 


a video installation from Julia Boix-Vives @ Incubate open source exhitition 


Completely covered by a slew of oval shaped mirrors, the artist transforms into a landscape platform. The environment is multiplied on the reflecting surfaces displaying a rapidly sliding image or making the artist disappear in alternation .
The mirror in front of her face prevents her from looking, the other mirrors constrain her movements.
Slowly she traverses the camera field while encountering numerous obstacles : the terrain is rough and slippery along the shores of the Waal.
In the editing of the video even the performance is multiplied, leaving the spectator in a disturbing insecurity.

en francais : 

Recouverte d'une multitude de miroirs aux formes ovales, l'artiste se transforme en plateforme à paysage. L'environnement se multiplie sur les surfaces réfléchissantes tantôt renvoyant une image qui glisse à toute vitesse tantôt faisant disparaître l'artiste.
Le miroir plaqué sur son visage l'empêche de voir, les autres réduisent la capacité des ses mouvements.
Lentement elle traverse le champ de la caméra rencontrant maintes difficultés : le terrain est accidenté et glissant sur les abords sauvages de la rivière Waal.
Dans le montage de la vidéo la performance même se multiplie jetant le spectateur dans une inquiétante incertitude.

NL versie:

Van top tot teen bedekt door een groot aantal ovalen spiegels, transformeert de kunstenaar zich tot een landschapsplatform. De omgeving ververmenigvuldigt zich in de spiegelende oppervlakten die nu eens een zich razendsnel voorbijglijdend beeld terugkaatsen, dan weer de kunstenaar doen verdwijnen.
De spiegel die op haar gezicht geplakt is verhindert haar te kijken, de andere spiegels beperken haar mogelijkheden tot bewegen.
Langzaam beweegt ze door het cameraveld heen terwijl ze talrijke obstakels tegenkomt : het terrein is ruw en glibberig langs de wilde oevers van de rivier de Waal.
In de montage van de video wordt zelfs de performance vermenivuldigd, waardoor de toeschouwer in een verontrustende onzekerheid terechtkomt.


20120820

Project for the exhibition Stroom in Beringen (B)Coup de coeur pour le terril : téton vert géant se dressant nu, contre les immenses bâtiments gris de la mine.
J'ai imaginé un happening sur les pentes raides et lisses de cette montagne symbole du long et dur labeur des mineurs.
Je souhaite faire parcourir portée par la jeune génération, la poupée géante Miranda et créer ainsi une image forte visible de très loin au delà du terrain de la mine.
Les membres dispersés, désarticulés sont ensuite rassemblés par les performeurs, ils reconstituent le corps de la poupée et la porte sur le chemin en position allongé dans une procession lente.
L'évènement sera filmé et photographié.
Dans la salle d'électricité Miranda la géante sera présentée allongée sur 3 tables.
Le visiteur peut animer la poupée en tirant sur des cordes reliées à ses membres.
Un système de poulies fixées au pont crée une forte dynamique verticale, La tissu blanc immaculé de la poupée contraste dans ce lieu désaffecté. Le document vidéo du happening présente en boucle fait parti intégrante de l'installation.
Dans ce travail je voit une mise en abime de l'histoire de la mine, la poupée comme une sorte d'esprit, une Sainte Barbe bienveillante pour des mineurs,
C'est une expérience énergétique en relation avec le lieu et ce qu'y l'habite un courant initiateur de futures aventures...

 Nederlands+Vlams Versie :
Op slag verliefd op de steenberg : een reusachtige tepel die zich naakt opricht tegen de kolossale grijze gebouwen van de mijn.
Ik stel mij een happening voor op de steile en gladde hellingen van deze berg die symbool staat voor de lange en noeste arbeid van de mijnwerkers. Ik zou graag de reusachtige pop Miranda over een parcours daarop gedragen zien worden door een nieuwe, jonge generatie en zo een sterke visueel beeld creëren dat van ver buiten het terrein van de mijn zichtbaar is.
De ledematen, uit hun verband gerukt en overal verspreid, worden vervolgens door de performers weer bij elkaar gezocht om daarmee het lichaam van de pop weer samen te stellen, waarna ze in liggend positie in trage processie over de weg wordt gedragen.
Het hele gebeuren wordt gefilmd en gefotografeerd.
In de elektriciteitszaal zal 'Miranda de reuzin' wordt gepresenteerd, liggend op drie tafels.
Bezoekers kunnen de pop tot leven brengen door aan touwen te trekken die aan haar ledematen zijn vastgemaakt.
Een systeem van aan de brug vastgemaakte katrollen zorgt voor een krachtige verticale dynamiek. De maagdelijk witte stoffen bedekking van de pop vormt een sterk contrast met deze verlaten ruimte. De video van deze happening, die in een eindeloze loop wordt getoond, maakt integraal deel uit van deze installatie.
Via dit werk zie ik een kentering in de geschiedenis van de mijn, met de pop als een soort geest, een voor de mijnwerkers welwillende schutspatroon, de Heilige Barbara.
Het is een energetische ervaring die in relatie staat tot deze plek en de scheppende kracht van toekomstige avonturen die het doordringt ...

Incubate Festival Open source expo Tilburg (N-L)