Julia Boix-Vives's Blog


Julia Boix-Vives is born in the montain area : Savoie - France. She is living and working in Eindhoven - The Netherlands
Performances, multimedia installations, animations, fotos and graphics are the artistic medias she uses to express her intimate universe popping up from her unconscious, dreams and wanderings …20111122

20111117

carrying mirrors along the Waal #2
 
Carrying mirors along the Waal #2

Recouverte d'une multitude de miroirs aux formes ovales, l'artiste se transforme en platforme à paysage. L'environement se demultiplie sur les surfaces reflechissantes tantôt renvoyant une image qui glisse à toute vitesse tantôt faisant disparaître l'artiste.
Le miroir plaqué sur son visage l'empêche de voir, les autres réduisent la capacité des ses mouvements.
Lentement elle traverse le champ de la caméra rencontrant maintes difficultés : le terrain est accidenté et glissant sur les abords sauvages de la rivière Waal.
Dans le montage de la vidéo la performance même se démultiplie jetant le spectateur dans une inquietante incertitude.

NL versie:

Van top tot teen bedekt door een groot aantal ovalen spiegels, transformeert de kunstenaar zich tot een landschapsplatform. De omgeving vertraagt in de spiegelende oppervlakten die nu eens een zich razendsnel voorbijglijdend beeld terugkaatsen, dan weer de kunstenaar doen verdwijnen.
De spiegel die op haar gezicht geplakt is verhindert haar te kijken, de andere spiegels beperken haar mogelijkheden tot bewegen.
Langzaam beweegt ze door het cameraveld heen terwijl ze talrijke obstakels tegenkomt : het terrein is ruw en glibberig langs de wilde oevers van de rivier de Waal.
In de montage van de video wordt zelfs de performance vertraagd weergegeven, waardoor de toeschouwer in een verontrustende onzekerheid terechtkomt.


english version:

Completely covered by a slew of oval shaped mirrors, the artist transforms into a landscape platform. The environment decelerates on the reflecting surfaces displaying a rapidly sliding image or making the artist disappear in alternation .
The mirror in front of her face prevents her from looking, the other mirrors constrain her movements.
Slowly she traverses the camera field while encountering numerous obstacles : the terrain is rough and slippery along the shores of the Waal.
In the editing of the video even the performance is decelerated, leaving the spectator in a disturbing insecurity.

20111111

carrying mirrors along the Waal #1 + #3


Carrying mirors along the Waal #1 + 3

Recouverte d'une multitude de miroirs aux formes ovales, l'artiste se transforme en platforme à paysage. L'environement se demultiplie sur les surfaces reflechissantes tantôt renvoyant une image qui glisse à toute vitesse tantôt faisant disparaître l'artiste.
Le miroir plaqué sur son visage l'empêche de voir, les autres réduisent la capacité des ses mouvements.
Lentement elle traverse le champ de la caméra rencontrant maintes difficultés : le terrain est accidenté et glissant sur les abords sauvages de la rivière Waal.
Dans le montage de la vidéo la performance même se démultiplie jetant le spectateur dans une inquietante incertitude.

NL versie:

Van top tot teen bedekt door een groot aantal ovalen spiegels, transformeert de kunstenaar zich tot een landschapsplatform. De omgeving vertraagt in de spiegelende oppervlakten die nu eens een zich razendsnel voorbijglijdend beeld terugkaatsen, dan weer de kunstenaar doen verdwijnen.
De spiegel die op haar gezicht geplakt is verhindert haar te kijken, de andere spiegels beperken haar mogelijkheden tot bewegen.
Langzaam beweegt ze door het cameraveld heen terwijl ze talrijke obstakels tegenkomt : het terrein is ruw en glibberig langs de wilde oevers van de rivier de Waal.
In de montage van de video wordt zelfs de performance vertraagd weergegeven, waardoor de toeschouwer in een verontrustende onzekerheid terechtkomt.


english version:

Completely covered by a slew of oval shaped mirrors, the artist transforms into a landscape platform. The environment decelerates on the reflecting surfaces displaying a rapidly sliding image or making the artist disappear in alternation .
The mirror in front of her face prevents her from looking, the other mirrors constrain her movements.
Slowly she traverses the camera field while encountering numerous obstacles : the terrain is rough and slippery along the shores of the Waal.
In the editing of the video even the performance is decelerated, leaving the spectator in a disturbing insecurity.

20111105

Deelstaat = Performances is public space @ Nijmegen 3/11/2011

Carrying mirrors in Nijmegen
Deelstaat =: Performances 03-11-2011: Here are some images of the performances by Julia Boix Vives, Florian Tuercke and William 'Bilwa' Costa, yesterday on the streets of Nijmege...

20111027

actual projects oct 2011


Deelstaat=
Artist residency + exchange @ Extrapool, Nijmegen, The Netherlands

October+November 2011
programmation of the video
1 performance sur la ligne 1
@ Filmhuisje, biibliotheek Bos en Lommer, Amsterdam


Programmation one minute film festival
Eindhoven


20110922

Finissage of the interactive installation/environment "Air" by Reggie Voigtländer.

Performance 20 november @ Argument / Tilburg

Air - Reggie VoigtländerAir is een interactieve installatie/environment bestaande uit 942 fotografische beelden van lucht met urbane begrenzing, over een periode van enkele jaren genomen vanuit 3 dezelfde posities. Interactie is gebaseerd op omgevingsgeluid, van binnen en buiten, in relatie tot projecties en de ruimte van Argument: een tot binnenruimte gevormde buitenruimte. Ruimtelijke voorwaarden ( entree, verbindingsdeur, dakkapel) herinneren hier nog aan.Air is opgebouwd uit diverse lagen. De verbinding tussen individu(en), de ruimte, de beelden en de omgeving vormt een kunstwerk met een geheel eigen tijdsverloop. Een gedeeltelijk geregisseerde opbouw van elkaar afwisselende momenten, soms uitgerekt over meerdere, al dan niet samenvallende beelden. Een andere keer in de vorm van kortstondige, eenmalige, niet gelijktijdig 'gevangen verschijningen'. Ervaren staat voorop.

Daarna nog te zien: 3 november tot en met 20 november, donderdag tot en met zondag 14.00-18.00 uur

Finissage: zondag 20 november 15.00 – 18.00, gebaseerd op brede interactie. Op uitnodiging van Reggie Voigtländer:

Performance
Julia Boix Vives. Zij gebruikt haar lichaam, gezichtsuitdrukkingen en houding als basismateriaal voor performances en video’s.”Ik leen mij voor een oefening die op een vreemde manier helemaal in beslag genomen is door mijn fysieke verbinding met een voorwerp.”

Proza Frans van Hout. Hij schrijft ultrakort proza en prozagedichten en poogt daarbij taal én verhaal te fileren totdat niet meer dan de essentie overblijft. Werk van hem is onder andere gepubliceerd door poëzietijdschrift Krakatau (krakatau.nl) onder het pseudoniem efce en hij heeft deelgenomen aan enkele Poetry Slams (winnaar KargaDOORslam, Utrecht, juni 2010).

Geluidskunst Ton Vermeulen, dit jaar huiscomponist van de Geluidpost in Lokaal 01 te Breda. Fragmenten van zijn werk zijn begin oktober gedurende een week uitgezonden door de VPRO aan het begin van het radioprogramma De Avonden. Met zijn werk Geroezemoes van openingen levert hij op passende en krachtige wijze de afsluiting van de expositie.

Exhibition incubate 2011 Tillburg The Netherlands

Blue trajectories #2
0'51 video loop on monitor