Julia Boix-Vives's Blog


Julia Boix-Vives is born in the montain area : Savoie - France. She is living and working in Eindhoven - The Netherlands
Performances, multimedia installations, animations, fotos and graphics are the artistic medias she uses to express her intimate universe popping up from her unconscious, dreams and wanderings …20111117

carrying mirrors along the Waal #2
 
Carrying mirors along the Waal #2

Recouverte d'une multitude de miroirs aux formes ovales, l'artiste se transforme en platforme à paysage. L'environement se demultiplie sur les surfaces reflechissantes tantôt renvoyant une image qui glisse à toute vitesse tantôt faisant disparaître l'artiste.
Le miroir plaqué sur son visage l'empêche de voir, les autres réduisent la capacité des ses mouvements.
Lentement elle traverse le champ de la caméra rencontrant maintes difficultés : le terrain est accidenté et glissant sur les abords sauvages de la rivière Waal.
Dans le montage de la vidéo la performance même se démultiplie jetant le spectateur dans une inquietante incertitude.

NL versie:

Van top tot teen bedekt door een groot aantal ovalen spiegels, transformeert de kunstenaar zich tot een landschapsplatform. De omgeving vertraagt in de spiegelende oppervlakten die nu eens een zich razendsnel voorbijglijdend beeld terugkaatsen, dan weer de kunstenaar doen verdwijnen.
De spiegel die op haar gezicht geplakt is verhindert haar te kijken, de andere spiegels beperken haar mogelijkheden tot bewegen.
Langzaam beweegt ze door het cameraveld heen terwijl ze talrijke obstakels tegenkomt : het terrein is ruw en glibberig langs de wilde oevers van de rivier de Waal.
In de montage van de video wordt zelfs de performance vertraagd weergegeven, waardoor de toeschouwer in een verontrustende onzekerheid terechtkomt.


english version:

Completely covered by a slew of oval shaped mirrors, the artist transforms into a landscape platform. The environment decelerates on the reflecting surfaces displaying a rapidly sliding image or making the artist disappear in alternation .
The mirror in front of her face prevents her from looking, the other mirrors constrain her movements.
Slowly she traverses the camera field while encountering numerous obstacles : the terrain is rough and slippery along the shores of the Waal.
In the editing of the video even the performance is decelerated, leaving the spectator in a disturbing insecurity.