Julia Boix-Vives's Blog


Julia Boix-Vives is born in the montain area : Savoie - France. She is living and working in Eindhoven - The Netherlands
Performances, multimedia installations, animations, fotos and graphics are the artistic medias she uses to express her intimate universe popping up from her unconscious, dreams and wanderings …20120820

Project for the exhibition Stroom in Beringen (B)Coup de coeur pour le terril : téton vert géant se dressant nu, contre les immenses bâtiments gris de la mine.
J'ai imaginé un happening sur les pentes raides et lisses de cette montagne symbole du long et dur labeur des mineurs.
Je souhaite faire parcourir portée par la jeune génération, la poupée géante Miranda et créer ainsi une image forte visible de très loin au delà du terrain de la mine.
Les membres dispersés, désarticulés sont ensuite rassemblés par les performeurs, ils reconstituent le corps de la poupée et la porte sur le chemin en position allongé dans une procession lente.
L'évènement sera filmé et photographié.
Dans la salle d'électricité Miranda la géante sera présentée allongée sur 3 tables.
Le visiteur peut animer la poupée en tirant sur des cordes reliées à ses membres.
Un système de poulies fixées au pont crée une forte dynamique verticale, La tissu blanc immaculé de la poupée contraste dans ce lieu désaffecté. Le document vidéo du happening présente en boucle fait parti intégrante de l'installation.
Dans ce travail je voit une mise en abime de l'histoire de la mine, la poupée comme une sorte d'esprit, une Sainte Barbe bienveillante pour des mineurs,
C'est une expérience énergétique en relation avec le lieu et ce qu'y l'habite un courant initiateur de futures aventures...

 Nederlands+Vlams Versie :
Op slag verliefd op de steenberg : een reusachtige tepel die zich naakt opricht tegen de kolossale grijze gebouwen van de mijn.
Ik stel mij een happening voor op de steile en gladde hellingen van deze berg die symbool staat voor de lange en noeste arbeid van de mijnwerkers. Ik zou graag de reusachtige pop Miranda over een parcours daarop gedragen zien worden door een nieuwe, jonge generatie en zo een sterke visueel beeld creëren dat van ver buiten het terrein van de mijn zichtbaar is.
De ledematen, uit hun verband gerukt en overal verspreid, worden vervolgens door de performers weer bij elkaar gezocht om daarmee het lichaam van de pop weer samen te stellen, waarna ze in liggend positie in trage processie over de weg wordt gedragen.
Het hele gebeuren wordt gefilmd en gefotografeerd.
In de elektriciteitszaal zal 'Miranda de reuzin' wordt gepresenteerd, liggend op drie tafels.
Bezoekers kunnen de pop tot leven brengen door aan touwen te trekken die aan haar ledematen zijn vastgemaakt.
Een systeem van aan de brug vastgemaakte katrollen zorgt voor een krachtige verticale dynamiek. De maagdelijk witte stoffen bedekking van de pop vormt een sterk contrast met deze verlaten ruimte. De video van deze happening, die in een eindeloze loop wordt getoond, maakt integraal deel uit van deze installatie.
Via dit werk zie ik een kentering in de geschiedenis van de mijn, met de pop als een soort geest, een voor de mijnwerkers welwillende schutspatroon, de Heilige Barbara.
Het is een energetische ervaring die in relatie staat tot deze plek en de scheppende kracht van toekomstige avonturen die het doordringt ...